Første skoledag - informasjon

Gutt og jente illustrasjon

Velkommen tilbake til skolestart.

Til dere på 2.-7.trinn: Oppmøte på oppstillingsplass kl. 10.00. Elever og foresatte vil få beskjed fra kontaktlærer hvor i skolegården dere skal møte opp. Vi vil fortsette regelen om at foreldre som følger barna sine stopper ved bommen, så hvis mamma eller pappa følger barn til skolen må dere si "ha det" ved bommen. Barn som skal på morgenåpent på AKS før skolen starter kan leveres til AKS-rommet fra 07.30 til kl. 09.30.

Til dere på 1.trinn: Oppmøte i skolegården kl. 11.45 for opprop og skolestart. Mens barna er i klasserommet sitt og har sin første skoledag blir foresatte delt inn etter fargegrupper og fulgt til et rom der dere kan få mulighet til å mingle og bli litt bedre kjent. Avdelingsleder og AKS-leder kommer rundt med litt kort informasjon.

NB! Det er ikke AKS for 1.trinn denne dagen.

Til alle: : Årets skolestart blir på grønt Korona trafikklys. Dette betyr at det ikke er kohorter, men vanlige klasser og elevene kan være sammen på tvers av klasser og trinn. Vi  viderefører god hygiene med antibac-rutiner, godt renhold og unngår håndhilsing og klemming. Noen av rutinene som vi har brukt i Koronatid har vist å gi elevene trygghet og bedre skoledager, blant annet oppstillingsplasser ute og at foresatte følger til bommen og ikke inn i skolegården. Disse ønsker vi å videreføre selv om vi nå er på grønt nivå. Fram til høstferien fortsetter vi også med friminutt på trinnområder med faste voksne. Det er lenge siden vi var sammen alle sammen og dette, som alt annet på skolen, må øves på slik at friminutt oppleves trygt og godt for alle.

Tonsenhagen skole er fortsatt med i Hjertesoneprosjektet. Dette er et tiltak for å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt, og gjøre det sikrere for elever å gå og sykle til/fra skolen og fritidsaktiviteter på/ved skolens område. Vi ber derfor både foresatte og barn om å gå eller sykle til skolen.

Smittesituasjonen kan endre seg og vi må være forberedt på at smittevernstiltakene kan bli strengere. Da vil selvfølgelig skolen sende ut informasjon om dette.

Flagget er heises første skoledag både for de som starter på skolen for første gang og for alle dere andre som har hatt sommerferie og starter et nytt skoleår.

Vi gleder oss til å møte dere alle igjen.

Hilsen Tonsenhagen skole

Første skoledag

1. trinn: kl. 11.45 - 1315

2.-7. trinn: kl. 10.00 - 13.45

 

AKS for 2.-4. trinn

07.30 - 10.00

(oppmøte før 09.30)

13.45 - 17.00