Info fra rektor til foresatte 4. juni

alt blir bra

Vi er på vei tilbake til vanlige skoledager ved hjelp av folkehelseinstituttets trafikklysmodell og revidert smittevernveileder. Tiltak er beskrevet i infoskrivet.