Koronainfo 15.11.2020

Illustrasjon

Smittevernteamet i bydelen har sammen med skolen, kartlagt hvilke elever og ansatte som vurderes å ha vært utsatt for smitterisiko (nærkontakter) og som må i karantene.

De som må i karantene fram til og med 22.11. er alle elever på 2.trinn og totalt 9 ansatte.

Vi starter opp med  hjemmeskole for 2.klassingene fra tirsdag. Elever og foresatte på dette trinnet får nærmere beskjed om dette fra lærerne sine.

Dette er ordentlig leit for elever, foresatte og ansatte på 2.trinn. Vi vet at både ansatte og elever trives godt på skolen. Karantenen er over 22.11. og vi gleder oss til å se alle elevene på 2.trinn tilbake mandag 23.11.

Hjemmekarantenen gjelder kun elevene på 2.trinn og de 9 ansatte. Personer som blir satt i hjemmekarantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Det er derfor ikke nødvendig for husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. 

Skolens øvrige elevene er ikke i karantene og skal ikke ta spesielle forholdsregler, annet enn å følge de generelle smittevernreglene til befolkningen. 

Her står mer om symptomer på smitte og hva du skal gjøre hvis du blir syk og mistenker koronavirusinfeksjon (Covid-19):

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

Dere som foresatte har helt sikkert mange spørsmål og behov for informasjon. Akkurat nå har vi ikke mer informasjon å gi, og håper dere har forståelse for at skolen har begrenset kapasitet til å besvare enkelthenvendelser. Skolen samarbeider tett med smittevernteamet i Bjerke bydel, og holder dere oppdatert så fort vi har noe nytt å informere om.