Koronainfo 18.11.2020

Illustrasjon

Denne gangen gjelder det en elev på 6.trinn. Smitten har ikke skjedd på skolen. 

Smittevernteamet i Bydel Bjerke har vurdert hvem som er nærkontakt. Nærkontakter er de som har vært i kontakt med eleven fra 48 timer før eleven fikk symptomer. I dette tilfelle er 48 timer før symptomer fra og med 10. november. 

Fordi vi i forrige uke hadde storefri på tvers av klasser betyr dette at alle elever på 6.trinn må i karantene. Vi driver fortsatt smittesporing for å avklare hvilke lærere som må i karantene. 

Karantenen gjelder fra i dag og til og med søndag 22. november. Det vil ikke bli tatt kontakt med hver enkelt elev eller pårørende slik at informasjonen som vil bli gitt er det som fremkommer av det du nå leser. Dette skyldes stort smittepress i vår bydel og at smittevernsteamet ikke har kapasitet. 

Elevene er informert om karantene og karanteneregler i klassen i dag kl 10:30. De sendes hjem umiddelbart etter dette. 

Hvordan gjennomføre smittekarantenen for elevene 

Dersom du er i smittekarantene skal du: 

 • Oppholde deg i eget hjem. 
 • Ikke gå på skole. 
 • Ikke foreta reiser innenlands. 
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer. 
 • Ikke ta offentlig transport. 
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Holde god avstand til andre. 
 • Unngå å ha besøk.
 • Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet. 
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Hovedpoenget er at man ikke skal smitte andre hvis det skulle vise seg at man selv er smittet. 
 • Barn uten symptomer trenger i utgangspunktet ikke å bli testet selv. 
 • Hvis man får symptomer på luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid 19 bør man testes. Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#grefhttps://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For ytterligere spørsmål kontakt smitteteamet i Bydel Bjerke på telefon 96949418. 

Dere som foresatte har helt sikkert mange spørsmål og behov for informasjon. Akkurat nå har heller ikke skolen mer informasjon å gi, og håper dere har forståelse for at vi har begrenset kapasitet til å besvare enkelthenvendelser. Skolen samarbeider tett med bydelsoverlegen og smittevernteamet, og holder dere oppdatert så fort vi har noe nytt å informere om.  

Hjemmeskole starter opp fra i morgen torsdag19.november. Lærere på 6.trinn gir mer konkret informasjon om opplegget i løpet av ettermiddagen 18.november.