Nye inntektsgrenser i AKS

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Inntektsgrensene er 2,25G og 4G for foresatte i Aktivitetsskolen.

Fra 1.5.2018 er satsene slik:      

2,25G = 217 998 kr

4,00G = 387 552 kr

De som har innbetalt for mye i mai og juni, vil bli kompensert for dette etter sommeren. 

For mer informasjon om priser på oppholdsbetaling i aktivitetsskolen, les her.